marți, 15 octombrie 2013

Denunţ Penal împotriva Guvernelor...

Despre legislaţia antilegionară şi nu numai.

  •  - După cum aţi observat în ultimele postări, Crin Antonescu doreşte să modifice Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2002. Ţin să precizez că la apariția acestei ordonanţe în martie 2002, numai noi, Mişcarea Legionară, ne-am luptat din primul moment cu ea şi după îndelungi scrisori şi adrese către toţi parlamentarii, guvern, lideri de partide politice, precum şi audienţe, manifestaţii-conferinţe directe cu toată simbolistica de rigoare legionară, steaguri, uniforme, afişe, sedii şi expoziţii deschise, am dovedit că Mişcarea Legionară nu se încadrează în această ordonanţă, că ML nu este fascistă etc. Ceilalți, indiferent cum se numeau, Partidul Pentru Patrie, Fundaţia George Manu, Acţiunea Română, Noua Dreaptă ş.a.m.d. s-au făcut mici, mici de tot şi au tăcut mâlc. Dacă nu eram noi, singurii tineri şi bătrâni legionari care respectam şi ne însuşeam normele legionare stabilite de Căpitan, astăzi nu mai scria sau se manifesta pro legionar nimeni. Este o realitate pe care o mărturisim cu toată răspunderea. Iată în acest sens o mărturie a lui Florin Dobrescu, dată într-o convorbire pe facebook, acum peste un an de zile:
< "- Eu, cu puţin sarcasm: Da, suntem cu toţii tare curioşi să aflăm acţiunile PPP-ului (Partidul Pentru Patrie, actualul Totul Pentru Ţară - n.n.) imediat după apariţia OUG 31 din 2002, nu de alta dar au fost atât de multe de nu le mai ştiu numărul. Mă refer la acţiunile pt. combaterea OUG 31.
- Florin Dobrescu: păi noi nu am făcut nimic atunci, că bătrânii conduceau şi nu erau de acord să zicem ceva de OUG. Nu am făcut nimic concret, cum aţi făcut dvs. proteste, inițiative gen procesul Opriţă.">

  • După cum se poate observa, bătrânii legionari de la PPP considerau atunci, după apariţia OUG 31/2002, că nu mai este nimic de făcut, că ML este interzisă de lege prin această ordonanţă. Iar tinerii de lângă ei, s-au conformat, căci de, cel mai uşor este să nu faci nimic şi totodată să dai vina pe şefii mai în vârstă, mai ales atunci când riscurile sunt mai mari.
 - La şase luni după apariţia OUG 31/2002, acelaşi guvern care a dat-o,  adică cel al premierului de atunci, Adrian Năstase, dă o hotărâre cu nr. 1061 din 25 septembrie 2002 privind "stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru polițiști." Am rămas stupefiaţi căci hotărârea prevedea folosirea ca simbolistică, pt. Ministerul Afacerilor Interne şi pentru Inspectoratele de poliţie, a fasciilor romane, adică, conform OUG 31/2002 a simbolului pur al fascismului. Prin această hot. nr. 1061, guvernul dădea dovada necunoaşterii în domeniul "fascimului2, pe care de altfel vroia să îl combată. Iniţial am vrut să acţionăm, să prezentăm publicului acest lucru şi să ne plângem la alte autorităţi. Dar, în final, considerând că noi am făcut demonstrația că ML nu este fascistă, nu am mai vrut să atragem atenţia autorităţilor asupra propriilor lor greşeli pentru a nu mai pune paie pe focul care încă mai mocnea şi lăsând atacul în această direcţie pt. mai târziu, când va fi o situaţie imperios necesară. Am comunicat despre descoperirea aberaţiei cu simbolurile fasciste ale poliţiei câtorva cunoscuţi, apoi 2-3 menţiuni pe internet şi ne-am oprit aici. Acum, o dată cu propunerea lui Crin Antonescu de a introduce cuvântul legionar în OUG 31/2002, a venit timpul să scoatem la suprafaţă "aberaţia". Aşa că am făcut plângerea (ce se vede şi în pozele de mai jos) către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Am depus-o la Parchetul General, în faţa procurorului de serviciu, îmbrăcat în uniforma legionară, aşa cum cere protocolul în asemenea situaţii.


DENUNŢ:


               LEGIUNEA

ARHANGHELUL MIHAIL

         GARDA DE FIER                      

Str. Iacob Negruzzi Nr. 1, sector 1, Buc. tel. fax 031.101.68.32; 0722.268.457- dl. Şerban Suru


Către Ministerul Public
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Domnului Prim Procuror MIHAIL TIBERIU NIŢU
Domnule Prim Procuror,


Subscrisa „Legiunea Arhanghelul Mihail”, cunoscută şi cu denumirea „Mişcarea Legionară”, cu sediul în Str. Iacob Negruzzi nr. 1, sect. 1, Bucureşti, prin conducătorul ei, dl. Şerban Suru,identificat cu CNP: 1590414400234 şi C.I. RR 919133, domiciliat în str. Iacob Negruzzi nr. 16, sect. 1, Bucureşti,

În temeiul art. 223, Cod Procedură Penală, vă aduc la cunoştinţă următoarele:

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 31/2002 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 din 28.03.2002.) se reglementează interzicerea cităm: „organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob…”.

După cum este bine ştiut doctrina fascistă şi primul stat fascist au fost întemeiate de Benito Mussolini, Italia devenind astfel, începând cu 1922 şi până în 1944, STAT FASCIST. Simbolul principal al statului fascist, mai precis simbolul fascismului în sine, îl constituie ceea ce se numeşte fasciile, adică un mănunchi de nuiele, de beţe plus o secure, toate înfăşurate în fâşii de piele sau pânză, de unde, de la aceste fâşii şi denumirea de „fascii”. Fasciile erau în vremea Imperiului Roman purtate de persoane numite „lictori” ce însoţeau pe magistraţii care trebuiau să judece şi să aplice pedepse corporale, inclusiv pedeapsa cu moartea. Aceste pedepse sau toruri, mutilări sau execuţii, se aplicau cu beţele sau cu securea din „fascii”. ( A se vedea anexa 1 şi 2). Simbolul Partidului Fascist Italian (PFI) cât şi al Statului  Fascist Italian, aşa cum am mai spus, era reprezentat de „fascii”( A se vedea Anexa 3).
          Ţinând cont de cele expuse mai sus vă aducem la cunoştinţă că, începând cu sfârşitul anului 2002, deci la 6 luni după apariţia OUG 31/2002, prin HOTĂRÂREA Nr. 1061 din 25 septembrie 2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI şi PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 24 octombrie 2002, s‑a stabilit ca unul dintre simbolurile principale ale Ministerului Afacerilor Interne, a Inspectoratului General al Poliţiei cât şi a Inspectoratelor Judeţene de poliţie, ca fiind „FASCIILE”, mai precis fasciile DUBLE, adică încrucişate (a se vedea anexele de la acest ordin precum şi ANEXELE 4 şi 5 ataşate prezentei). Aceste „Fascii” au fost menţinute pe emblemele, insignele, siglele, drapelele, uniformele, legitimaţiile, maşinile şi clădirile poliţiei( inspectoratelor de poliţie) şi întărite prin toate Hotărârile de guvern care au urmate celei cu nr.1061/25.09.2002, (spre exemplu: Hotărârea Guvernului numerele. 697/2003, 1069/2003, nr. 120/2004, nr. 171/2006, nr. 1133/2006, nr. 494/2007 etc.).

          Considerăm că ordinele guvernamentale de a se statua şi folosi ca simbol pentru Poliţia Română, de a se promova, încuraja, produce, comercializa şi afişa simbolurile poliţiei române care conţin fasciile, de către guvernele României din 2002 şi până în prezent, inclusiv de către poliţia română, reprezintă o încălcare grevă a dispoziţiilor, OUG 31/2002 cu toate completările şi actualizările aduse ei până în prezent, mai precis a Articolelor 3 şi 4, căci este cunoscut faptul că nu de puţine ori organele de poliţie au bătut, torturat şi chiar omorât în exerciţiul funcţiunii cetăţeni ai României, punând astfel în practică şi întărind în percepţie simbolistica fascistă a FASCIILOR afişate de M.A.I. şi Inspectoratele generale ale poliţiei şi constituindu-se deci în organizaţie de tip fascist.


          Solicităm astfel tragerea la răspundere penală pentru încălcarea Art. 3 şi 4 din OUG 31/2002 a tuturor guvernelor României din 2002 şi până în prezent, a Ministerului Afacerilor şi Internelor a inspectoratelor de poliţie şi a oricăror altor instituţii publice aferente care folosesc FASCIILE ca simbol cât şi a firmelor ce au produs asemenea simboluri pentru poliţia română.

          Solicităm de asemenea tragerea la răspundere penală pentru încălcarea Art. 3 şi 4 din OUG 31/2002, a tuturor prim miniştrilor din 2002 până în prezent adică a domnilor Adrian Năstase, Călin Popescu Tăriceanu, Emil Boc, Mihai Răzvan Ungureanu, Victor Ponta, a tuturor miniştrilor de interne, a tuturor inspectorilor de poliţie, ale poliţiştilor, ale administratorilor de clădiri ale MAI care au promovat şi utilizat fasciile şi simbolul fasciilor precum şi ale patronilor şi lucrătorilor din firmele care au produs şi comercializat simbolurile fasciste ale poliţiei române.


Data: 14.10.2013

Cu respect,

Şeful Mişcării Legionare
Şerban Suru
 
Adăugaţi o legendă


Şerban Suru salutând în faţa Parchetului General al României.
miercuri, 9 octombrie 2013

Proiect de lege antilegionară

Şeful Mişcării Legionare Şerban Suru:
- Cu răspundere menţionez că la urgentarea apariţiei legislaţiei antilegionare depusă ieri în Senatul României o contribuţie deosebită a avut conducerea Partidului "Totul Pentru Ţară", mai ales prin dl. Florin Dobrescu care, în dorinţa acestuia de a se lăuda cu fapte care nu îi aparţin, a făcut acte politice combinate cu minciuni sfruntate ce ţin practic de prostie şi inconştienţă din punct de vedere politic. Voi reveni ulterior cu explicaţii. Pt. toţi cei care sunt prieteni cu Partidul TPT şi cu dl. Florin Dobrescu pe facebook, îi sfătuim, pentru binele lor propriu, să renunţe la această prietenie sau, dacă nu vor, îi rugăm să renunţe la prietenia noastră. Cei care vor să fie alături de noi în lupta pentru combaterea fenomenului antilegionar îi rugăm să ne urmărească atent postările ce vor veni, inclusiv aceasta. Ataşăm motivele invocate de Crin Antonescu cât şi propunerile legislative antilegionare.
fax: (021)414 10 72; telefon: (021)414 10 70

Către,


Biroul Permanent al Senatului,

În temeiul art. 88 din Regulamentul Senatului şi al art. 74 alin. 4 din Constituţia României, republicată, vă înaintez, în vederea dezbaterii şi adoptării, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, însoţită de expunerea de motive.
Initiatori:

Crin Antonescu, senator PNL
Andrei Gerea, deputat PNL, George Scutaru, deputat PNL
 
EXPUNERE DE MOTIVE

1.      Descrierea situatiei actuale

În anul 2002, Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infraţiuni contra păcii şi omenirii.
Aşa cum se menţiona la acel moment în Nota de fundamentare a ordonanţei, “împiedicarea proliferării manifestărilor extremiste de tip fascist, rasist sau xenofob a constituit şi constituie o preocupare constantă a comunităţii internaţionale, atât la nivelul organismelor europene şi internaţionale, cât şi la nivelul legislaţiilor naţionale. Prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă corespund cerinţelor Uniunii Europene în domeniu, constituind, în acelaşi timp, un semnal pozitiv dat de statul român pentru combaterea rasismului, antisemitismului şi xenofobiei
Ordonanţa de ugenţă nr.31/2002 a fost aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006.
Tot în anul 2006 articolele 8-11 din ordonanţă au fost abrogate prin Legea nr.278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului Penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi.
Din experienţa de până acum privind utilizarea acestui act normativ, cazurile sau manifestările menţionate prin adrese, solicitări sau reclamaţii (plângeri) depuse la Parchet de către diverse entităţi, inclusiv Institutul “Elie Wiesel”, pasibile de a intra sub incidenţa acestui act normativ, au fost finalizate cu închiderea dosarului încă din faza de cercetare. Argumentele de respingere ale Ministrului Public au fost, în majoritatea cazurilor, bazate pe interpretări ale articolelor din lege în care se face referire la Holocaust. în aceste condiţii se impune o clară definire a “Holocaustului pe teritoriul României”.
Neajunsul textului în vigoare este că, deşi din punct de vedere istoric lucrurile sunt clare, negaţioniştii de astăzi găsesc scăpări prin faptul că teritoriile actuale ale României nu mai corespund cu cele administrate în acea perioadă de guvernele istorice. Prin urmare, considerăm că introducerea unei noi definiţii este de natură să înlăture atât neajunsurile juridice, cât şi să îndrepte un adevăr istoric constând în aceea că doar guvernele de la acea dată se fac vinovate de paticiparea la holocaust în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944 şi nu trebuie aruncat stigmatul peste timp, nici asupra statului roman şi nici asupra generaţiilor ce au urmat perioadei în cauză.
în România, fascismul a luat denumirea de Mişcarea legionară sau titulaturi ale unor partide sub care aceasta a funcţionat până în ianuarie 1941 (Legiunea Arhanghelului Mihail, Garda de Fier, Totul pentru Ţară).
După decembrie 1989, mişcări, asociaţii sau partide politice şi-au revendicat ideologia legionară şi desfăşoară în spaţiul public acţiuni de promovare a ideilor legionare. Practica juridică a demonstrat că neincluderea termenului legionar într-o reglementare care se referă la riscurile ce le poate produce extrema dreaptă identificată numai ca fascism, facilitează promovarea imaginii Mişcării legionare ca mişcare naţionalistă diferită de fascism. Astfel, mişcarea legionară nu ar intra sub incidenţa unor reglementări limitative pentru extremismul de dreapta.
în România, două reglementări statuează specificul legionarismului ca parte din familia mişcărilor fasciste:
1.           Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a României, menţionează la art 3 lit h), acţiuni de inspiraţie legionară printre ameninţări la adresa siguranţei naţionale:
“h) iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea în orice mod a acţiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă, legionară sau de orice altă natură, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea şi integritatea teritorială a României, precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept. “
2.  Decizia nr. 1.709 din 09 martie 2012, adoptată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Secţia I Civilă, în care se afirmă că “mişcarea legionară a fost în esenţă, organizaţie de tip paramilitar terorist, de orientare naţionalist fascistă, cu caracter mistic religios, violent anticomunist, dar, printre altele, şi antisemit. ”
Tot din practică a rezultat necesitatea incriminării unor fapte săvârşite de persoane juridice în concordanţă cu cele stabilite de Codul penal în vigoare.

2.  Schimbări preconizate

Prin proiectul de act normativ se propune:
-completarea titlului ordonanţei de urgenţă în sensul că aceasta se referă şi la “combaterea infracţiunilor”, nu doar la interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ca până în prezent;
-interzicerea şi a faptelor, şi nu doar a organizaţiilor, simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob;
-     includerea între faptele, simbolurile şi organizaţiile interzise şi a celor cu caracter legionar;
-     introducerea definiţiei dată “ Holocaustului pe teritoriul României” astfel încât aceasta să includă “persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului Român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944”
-   circumstanţierea faptelor care nu constituie infracţiune în sensul prevăzut la art. 4. alin.(l) sau (2) dacă sunt săvârşite în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei numai dacă acest interes este exprimat în sensul protecţiei drepturilor omului şi a valorilor fundamentale ocrotite, precum şi în respectul adevărului istoric general recunoscut, cu scopul de a nu fi repetată săvârşirea de alte infracţiuni contra păcii şi omenirii, crime de război sau crime contra umanităţii.
-   Reformularea art. 5 din lege astfel încât să intre sub incidenţa legii atât fapta persoanei de a promova în public, cultul persoanelor vinovate de crime de război sau crime contra umanităţii, cât şi fapta de a promova în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe;
-   introducerea unui nou articol art. 71 referitor la incriminarea unor fapte săvârşite de o persoană juridică, şi anume:
a)   răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori
xenofobe precum şi deţinerea, în vederea răspândirii a unor astfel de simboluri
b)  utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.
c)   promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor
infracţiuni contra păcii şi omenirii sau desfăşurarea în public a unei activităţi temporare sau permanente, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe
d)  negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia
Aceste fapte nu constituie infracţiuni dacă sunt săvârşite în interesul artei sau ştiinţei cercetării ori educaţiei şi interesul este exprimat în sensul protecţiei drepturilor omului şi a valorilor fundamentale ocrotite, precum şi în respectul adevărului istoric general recunoscut, cu scopul de nu fi repetate săvârşirea de alte infracţiuni contra păcii şi omenirii, crime de război sau crime contra umanităţii.
în cazul infracţiunilor săvârşite de persoana juridică, urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.
De asemenea se propune introducerea unei dispoziţii finale potrivit căreia “dispoziţiile prezentei legi se completează după caz cu dispoziţiile Codului Penal şi Codului de Procedură Penală, cu Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Legea partidelor politice nr. 14/2003 cu modificările si completările ulterioare”.
în acest context trebuie să menţionăm faptul că Europa cunoaşte, în aceste zile, o recrudescenţă a mişcărilor neofasciste antidemocratice, periclitând, nu de puţine ori, liniştea socială. Totodată, zilele acestea, România comemorează Ziua Holocaustului, moment care ne îndeamnă, încă odată, la o reflecţie asupra tragediei şi atrocităţilor prin care a trecut poporul evreu, şi la găsirea acelor metode sau mecanisme legislative pentru a preveni relansarea ideilor rasismului, ale cultului urii şi dispreţului faţă de fiinţa umană.
Menţionăm faptul că, pentru elaborarea acestei propuneri legislative, am beneficiat de sprijinul specializat al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.
Faţă de cele prezentate vă supunem spre dezbatere şi adoptare această iniţiativă legislativă care - suntem convinşi - va beneficia de sprijinul instituţiilor statului cu atribuţii în domeniu, iar clasa politică, indiferent de apartenenţa doctrinară se va alătura acestui demers.PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAŢILOR - SENATUL

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni
contra păcii şi omenirii

Parlamentul adoptă prezenta lege.

ART. I - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.    Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
" Ordonanţă de urgenţă privind combaterea infracţiunilor şi interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii".
2.    Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.l - Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ura naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii".
3.    La articolul 2, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
" a) prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare.
rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. în această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;
b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a)"
4.   La articolul 2, după lit. d) de se introduce o nouă literă, litera d1), care va avea următorul cuprins:
" d1) prin Holocaust pe teritoriul României se înţelege persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940 - 1944."
5.   La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
" (1) Constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2)       Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi aderarea la o organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum şi sprijinirea sub orice formă a unei organizaţii având acest caracter".
6.   La articolul 4, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi."
“(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.”
" (3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin.(l) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei şi interesul este exprimat în sensul protecţiei drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale ale omului şi al prevenirii şi combaterii incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii. "
" Art. 5 - Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii , crime de război sau crime contra umanităţii, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în sensul dat de art. 2 lit. a) din prezenta ordonanţă de urgenţă, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi”.
8.    Articolul 6 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
„Art. 6. (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului, aşa cum este definit în prezenta lege, ori a efectelor acestuia, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2)  Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii Penale Internaţionale, a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional pentru Ruanda sau a oricărui alt tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competenţă este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”
(3)  Săvârşirea faptelor prevăzute la alin (1) Şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune Şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”
9.    După articolul 7 se introduce un nou articol, art. 71 cu următorul cuprins:
"Art. 71 - (1) Constituie infracţiuni şi se sancţionează conform art. 531 şi 532 Codul Penal coroborate cu dispoziţiile prevăzute de Capitolul IV1 (art. 711 - 71[1] Codul Penal) următoarele fapte săvârşite de o persoană juridică:
a)    utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;
b)   promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau desfăşurarea în public a unei activităţi, temporare sau permanente, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe;
(2) în cazul infracţiunilor săvârşite de persoana juridică, urmărirea penală se efectuează, in mod obligatoriu, de către procuror."
10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: " Art. 12 - Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor contra păcii şi omenirii."
11.    După capitolul IV- se introduce un nou capitol, Capitolul IV1 - Dispoziţii finale şi tranzitorii, cu următorul cuprins:
" Capitolul IV1 - Dispoziţii finale şi tranzitorii - Dispoziţiile articolului 71, după intrarea în vigoare a Legii 286/2009 privind Codul Penal, se aplică în conformitate cu articolele 136 şi 138 din Codul Penal şi se completează, după caz, cu dispoziţiile Codului de Procedură Penală, cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Orice dispoziţii contrare se abrogă."
ART. II - Legea nr. 107/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 3 mai 2006, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare. Orice dispoziţii contrare se abrogă.


[1]   Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: